Kuidas Firetrace töötab?

Süsteemi võtmekomponent on firetrace punane toru, mis on spetsiaalselt välja töödeldud polümeersetest materjalidest, see tagab soovitud purunemispunkti ja parima pihustamis karakteristika. Toru puruneb kui temperatuur ületab 120°C või kui leek puudutab toru.

Punane Firetrace toru on survestatud vastavalt süsteemile ja see veetakse laiali tuleriskiga kohtadesse ning kinnitatakse, näiteks mootoriruumis. Kustutusvajadustest sõltuvalt on võimalik valida süsteemi suurust, ulatust ja tüüpi.

Otsene süsteem kustutab tulekolde sealt, kus tuli puudutab firetrace toru. Punane toru on otse ühendatud silindriga, silinder on täidetud kustutusainega (pulber, vedelik) ja on survestatud (CO2 või N). Leegiga kokkupuutel tekib punase toru sisse ovaalne, pööratud äärtega auk (töötab pihustina) sealtkaudu tühjendatakse silindri sisu.

Kaudne süsteem kustutab tulekolde läbi eraldi pihustite, kui tuli puudutab firetrace punast toru. Pihustid on ühendatud metalltorudega klapi külge. Kui punast toru puudutab leek, alaneb klapis rõhk ja klapp avaneb, silindri sisu tühjendatakse läbi pihustite.

Süsteemi korrasoleku kontroll piirdub süsteemi visuaalse vaatlusega ja rõhunäidikult õige rõhu kontrollimisega. Firetrace süsteem on alati töövalmis. Süsteemi on lihtne paigaldada, sest ei ole vaja ühendada toidet, andureid ja juhtmeid. Firetace toru on painduv ja lihtsasti kinnitatav. Valikus on palju erineva suurusega silindreid, et muuta paigaldus sobivaks kõigele mis vajab kaitsmist.

Süsteemid jaotuvad kaheks, otsene ja kaudne kustutamisviis.

 

Otsene süsteem

Otsene süsteem kustutab tulekolde sealt, kus tuli puudutab Firetrace toru. Toru on spetsiaalselt välja töötatud nii,

et kui leek puudutab toru, siis tekib ovaalne kumerate äärtega auk mis töötab pihustina.

 

Kaudne süsteem

Kaudne süsteem kustutab tulekolde läbi eraldi pihustite, kui tuli puudutab firetrace punast toru.

Pihusti on ühendatud metalltorudega silindri külge.

 

Lisaks jaotuvad need süsteemid veel kaheks madalsurve ja kõrgsurvesüsteemideks.

Madalsurvesüsteem kasutab pulbrit, vahtu, FE-36 või Novec 1230. Toru on survestatud 10bar.

Kõrgsurve süsteem kasutab kustutamiseks CO2 või lämmastikku. Toru on survestatud 17bar.

Travel Turne Tranzito