Telekommunikatsioon

Transmitterite ja serverite tulekahjud põhjustavad palju kahju, lisaks seadmete hävimisele jääb ka seisaku tõttu saamata arvestatav hulk kasumist. Paljud firmad paigaldvad oma ruumide lakke sprinklersüsteeme. Vesi on efektiivne kustuti ja kaitseb ruume, aga kahjuks hävitab see siiski teie automaatika või elektrikilbi. Tulemuseks täielikult hävinenud seadmed, see teeb sprinklersüsteemi kasutuks, sest lisaks tule poolt tekitatud kahjule, hävitatakse ka kõik muu. Paljudel sellistel juhtudel teeb selline süsteem rohkem kahju, kui tulekahju ise.

 

Travel Turne Tranzito