Bussid

Ühistransport on asulate lahutamatu osa. Bussid, trammid, trollid transpordivad inimesi efektiivselt ja säästlikult.

 Tulekahju levib kiiresti ja tagajärjed oleks:

  • Sõitjate üldine ohutus
  • Vigastused bussist väljudes
  • Kaasliiklejate ohutus
  • Maine langus
  • Rahaline kahju

 

Autod

Erinevad tingimused teevad autode tulekahjud keeruliseks, teised süsteemid ei tule kahjuks sellega toime. Firetrace süsteem ongi just sellisteks lahendusteks loodud.

Punane tuletundlik toru on Firetrace süsteemi võtmekomponent. See toru paigaldatakse spetsiaalselt valitud riskikohtadesse. Kui tuli puudutab toru, siis tekib torru pööratud äärtega auk, mis töötab pihustina ja kustutab tulekahju. 

Süsteem ei oma ühtegi liikuvat ega elektroonilist osa - seega ei tarbi süsteem elektrit. Tänu vähestele komponentidele on alandatud riske ja välistatud häired, mis võivad tehnilisi rikkeid ja valealarme põhjustada. Vibratsioon, temperatuur või muud sarnased tegurid ei mõjuta süsteemi tööd, sest puuduvad liikuvad mehhanismid, elektriühendused, andurid, juhtblokid - mis on kasutusel teistel süsteemidel. Firetrace süsteem töötab igas keskonnas: õlid, happed, tolm jmsei sega süsteemi tööd niikaua, kuni soojus või leek toruni ulatub.

Süsteemile on võimalik lisada manuaalne päästik, et kustutada tuli esmase ohu tekkimisel.

 

   

Travel Turne Tranzito