Tuulegeneraatorid

Tänapäevased tuulegeneraatorid toodetakse kõrge kvaliteediga ja rangete standarditega, kuid alati on võimalus tulekahju tekkeks, eriti juhul kui elektroonika, mehhaanika ja mitmed õlid on suletud ühte ruumi. Lühis elektrisüsteemis või tabav välk võivad põhjustada tulekahju, milles hävineb kogu tuulegeneraator. Halvemal juhul levib tulekahju kaugemale tekitades suuri kahjusid. 

Probleem

Paljud tuulegeneraatorid asuvad asulatest kaugel, tulekahju korral võib tuletõrje brigaadil kuluda tunde, et jõuda sündmuskohale, lisaks on kustutustööd väga keerulised või isegi võimatud. Merel olevate generaatorite kustutamine tuletõrje brigaadi poolt ei tule kõne allagi.

Traditstoonilised "uputavad" süsteemid kahjuks ei ole võimelised toimima sellises keskonnas. Mõned põhjused miks, Esiteks on tuulikul avavused, mille kaudu jahutatakse generaatorit lisaks avavustele on enamasti tuuliku jalg tühi. Tulekahju korral ei saavuta sellised süsteemid piisavat kontsentratsiooni, et tulekahju kustutada. Selleks, et selline süsteem jõuaks tulekahju kustutada lisanduks tuuliku kaalule vähemalt 350kg .

Teiseks eraldavad tuuliku komponendid palju soojusenergiat, mis võib anduritega süsteemi puhul põhjustada valealarme.  Sammuti võib valealarme põhjustada vibratsioon mis halvendab elektriühendusi andurite ja teiste tähtsate süsteemi komponentide vahel, ning ühel hetkel põhjustades kuluka valealarmi.

Lahendus

Firetrace süsteemid sobivad ideaalselt sellistesse tingimustesse, sest Firetrace süsteemid on täiesti automaatsed, ilma ühegi elektroonilise ja mehhaanilise komponendita, seega ei vaja süsteem lisa toidet ja valealarmid on välistatud. 

Firetrace süsteemi põhikomponent on Firetrace punane tuletundlik toru mis on spetsiaalselt välja töödeldud polümeersetest materjalidest. Toru puruneb juhul kui leek puudutab toru. See toru on ühendatud silindriga mis hoiab kustutusagenti. Tulega kokkupuutel tekib torru pööratud äärtega auk mille kaudu väljub survestatud kustuti, kustutades tulekahju sealt, kus ta alguse sai.

Selleasemel, et kaitsta tervet tuulikut ühtselt, kaitseb Firetrace kõige kriitilisemaid riskipunkte, kus on tulekahju tekkevõimalus on suurim, sellega välistatakse tulekahju edasine levik ja puudub vajadus terve tuuliku kaitsmiseks

Tüüpilised paigalduskohad

  • Elektrikilbid
  • Pidurisüsteem
  • Generaatoriruum
  • SCADA Süsteem
  • Hüdraulikasüsteemi riskipunktid

 

Firetrace süsteem võtab vähe ruumi ja on lihtne paigaldada.

Aastaid on paljud tuulegeneraatorid töötanud ilma tulekustutus süsteemidetta , sest lihtsalt ei olnud olemas töökindlat lahendust mis töötaks sellises keskonnas. 

CNC ja EDM Masinad

Tulekahju võib CNC või EDM masinas tekkida hetkega ja ette hoiatamata. Tulikuum metallilaast, purunenud frees, säde või isegi staatiline elekter võivad süüdata jahutusõli. Õli põleb väga kõrgel temperatuuril ja eraldab paksu musta suitsu, mis teeb kustutamise käsikustutiga raskeks - kui mitte võimatuks.

Suurtes tootmishoonetes, kus kasutatakse seadmetel ka õlitolmu kogujaid, levib tulekahju hetkega läbi torude võttes enda alla terve hoone. Sprinklersüsteem võib küll tulekahju kustutada, kuid veekahjustus võib osutuda kulukamaks, kui tulekahju ise.

Firetrace süsteemi saab paigaldada igale CNC või EDM masinale. Firetrace süsteem on alati töövalmis ja kustutab tulekahju ennem, kui tekib suurem kahju. Kustutamiseks kasutab Firetrace CO2 (süsihappegaas) või puhast kustutit nagu Dupont FM-200 või 3M Novec 1230. Need gaasilised kustutusagendid ei juhi elektrit, korrodeeru ega jäta endast jälge. Seega on Firetrace süsteem ohutu nii masinale, kui ka toodetavatele detailidele. Firetrace süsteem põhineb punasel tuletundlikul torul. See toru on spetsiaalselt välja töödatud polümeersete ühendite segu, millega on antud torule täpne purunemispunkt (120C). Toru on hästi painduv, mis teeb paigalduse lihtsaks. Firetrace süsteem kustutab tulekahju sealt, kus ta alguse saab. Kustutus on kiirem, kui teistel süsteemidel. Tulekahju tuvastatakse tekkepõhiselt, terve Firetrace toru on soojustundlik andur. Firetrace süsteemiga ei levi tuli tekkekohast kaugemale.

Travel Turne Tranzito