Tuulegeneraatorid

Tänapäevased tuulegeneraatorid toodetakse kõrge kvaliteediga ja rangete standarditega, kuid alati on võimalus tulekahju tekkeks, eriti juhul kui elektroonika, mehhaanika ja mitmed õlid on suletud ühte ruumi. Lühis elektrisüsteemis või tabav välk võivad põhjustada tulekahju, milles hävineb kogu tuulegeneraator. Halvemal juhul levib tulekahju kaugemale tekitades suuri kahjusid. 

Probleem

Paljud tuulegeneraatorid asuvad asulatest kaugel, tulekahju korral võib tuletõrje brigaadil kuluda tunde, et jõuda sündmuskohale, lisaks on kustutustööd väga keerulised või isegi võimatud. Merel olevate generaatorite kustutamine tuletõrje brigaadi poolt ei tule kõne allagi.

Traditstoonilised "uputavad" süsteemid kahjuks ei ole võimelised toimima sellises keskonnas. Mõned põhjused miks, Esiteks on tuulikul avavused, mille kaudu jahutatakse generaatorit lisaks avavustele on enamasti tuuliku jalg tühi. Tulekahju korral ei saavuta sellised süsteemid piisavat kontsentratsiooni, et tulekahju kustutada. Selleks, et selline süsteem jõuaks tulekahju kustutada lisanduks tuuliku kaalule vähemalt 350kg .

Teiseks eraldavad tuuliku komponendid palju soojusenergiat, mis võib anduritega süsteemi puhul põhjustada valealarme.  Sammuti võib valealarme põhjustada vibratsioon mis halvendab elektriühendusi andurite ja teiste tähtsate süsteemi komponentide vahel, ning ühel hetkel põhjustades kuluka valealarmi.

Lahendus

Firetrace süsteemid sobivad ideaalselt sellistesse tingimustesse, sest Firetrace süsteemid on täiesti automaatsed, ilma ühegi elektroonilise ja mehhaanilise komponendita, seega ei vaja süsteem lisa toidet ja valealarmid on välistatud. 

Firetrace süsteemi põhikomponent on Firetrace punane tuletundlik toru mis on spetsiaalselt välja töödeldud polümeersetest materjalidest. Toru puruneb juhul kui leek puudutab toru. See toru on ühendatud silindriga mis hoiab kustutusagenti. Tulega kokkupuutel tekib torru pööratud äärtega auk mille kaudu väljub survestatud kustuti, kustutades tulekahju sealt, kus ta alguse sai.

Selleasemel, et kaitsta tervet tuulikut ühtselt, kaitseb Firetrace kõige kriitilisemaid riskipunkte, kus on tulekahju tekkevõimalus on suurim, sellega välistatakse tulekahju edasine levik ja puudub vajadus terve tuuliku kaitsmiseks

Tüüpilised paigalduskohad

  • Elektrikilbid
  • Pidurisüsteem
  • Generaatoriruum
  • SCADA Süsteem
  • Hüdraulikasüsteemi riskipunktid

 

Firetrace süsteem võtab vähe ruumi ja on lihtne paigaldada.

Aastaid on paljud tuulegeneraatorid töötanud ilma tulekustutus süsteemidetta , sest lihtsalt ei olnud olemas töökindlat lahendust mis töötaks sellises keskonnas. 

Travel Turne Tranzito